Kontakt
Uwaga! Pomoc techniczna i reklamacje obsługiwane są wyłącznie
pod adresem e-mail live@filharmonia.szczecin.pl.
Poniższe informacje kontaktowe służą tylko dla celów kontaktu biznesowego.
OPERATOREM LIVEFILHARMONIA.SZCZECIN.PL JEST:

Media Mine Sp. z o.o.
Plac Konstytucji 6/83
00-550 Warszawa

E-mail (kontakt ws. reklamacji): live@filharmonia.szczecin.pl

KRS: 0000357700
NIP: 527-262-83-24
REGON: 142433536

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Najbliższe premiery więcej

Brak zaplanowanych transmisji